Меню
16+

Районная массовая газета «Огни Курумкана»

07.12.2017 09:39 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Байгалай медиа-форум зүблөөнһөө

Автор: Баяр Жигмитов, "Буряад үнэн" сониной сурбалжалагша.

«Нютаг хэлэн» гэжэ сониной эрхилэгшэ Дулма Баторова Буряад Уласта олондо мэдээсэл тараадаг буряад хэлэн дээрэ гарадаг хэрэгсэлнүүдэй ушарһан байдалые Яхад Уластахи нэгэ ажалтанайнгаа мүнөөнэй байдалтай зэргэсүүлгэ хэбэ.

«Саха (Яхад) Уласта мүнөө дээрээ яхад хэлэтэй 9 (юһэн) хэблэл ядамаггүй гарана. Тэрэнэй хоёрынь манай «Буряад үнэн» шэнги гүрэнэй дэмжэлгэтэй юм. Түлөөһэгүйгөөр арад зондо тараагдадаг «Саха Сирэ» (буряадшалбал, «Яхад Улас» гэһэн удхатай) гэжэ гаршагтай сонин аяар 35 000 шэрхэгээр хэблэгдэдэг юм байна («Буряад үнэн» сонин 4 500 шэрхэгээр гарана). Яхадай хүдөө аймаг бүхэндэ өөр өөрын сонинууд яб гэмэ яхад хэлэн дээрээ һүүлэй һонинуудые бэшэжэ, нютагаархидаа хужарлуулнад», — гэжэ Дулма Баторовагай хөөрэхэдэ, минии хара толгой соо: «Бидэ, буряадууд, юуншье гэһэн өөдэгүй, тулюур амитад гээшэбибди даа?» — гэһэн бодол ороод орхёо бэлэй.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7