Меню
16+

Районная массовая газета «Огни Курумкана»

06.07.2016 15:49 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дэрээнэй hyргуулиин 100 жэлэй ойдо

Автор: Дамба Cандибаевич Аюшиев, Дэрээнэй дунда hургуулиин II выпускын hурагша

Аба эжын ʏршѳѳhэн

Анхан  ʏндыhэн дайдамнай

Хэдэн арбан ʏеын

Хʏнгэн  бэшэ  байдалнай.

 

Ягдаг  тоонтоёо  hанадагбди

Ямаршье  сагай   болоо  hаань.

Энээхэн  наhaнаймнай  харгы

Эндэл  зурын   захалаа.

 

Дэлхэйн сэбэрхэн ʏзэмжэ

Дээдэ Баргажанай  юртэмсэ

Арюун холын найдалтай

Алла hууримнай hайхан даа.

 

 

Дэрээнэй дунда hургуулиин

Дʏʏрэн ехэ тʏʏхэнь

Арад зоноо гэгээрʏʏлээд

Алтан ʏзэгʏʏдээр бэшэгдээ.

 

 

Зуун жэлэймнай баяр

Засаг, зоной ʏргэмжѳѳр

Онсо дулааханаар,ʏргэнѳѳр

Орон нютагтамнай ʏнгэрѳѳ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

69